Takım Uydu

Türkiye’de ve dünyada uydular üzerinden verilen hizmetler giderek artan bir ihtiyaç haline gelmiştir. Son yıllarda uydular giderek küçülmekte ve görev ihtiyaçları yüksek maliyetli tek bir uydu yerine düşük maliyetli birçok uydu ile sağlanmaktadır. Fergani Uzay bu kapsamda takım uydu felsefesine uygun olarak bir uydu platformu geliştirmektedir.

Fergani, kendi geliştirmiş olduğu üstün yazılım, donanım ve güçlü üretim teknolojilerinin sağladığı maliyet etkin çözümleri ile Takım Uyduları alanında farklılık gösteren firmalardan biri olacaktır.

Fergani takım uyduları denizcilik, havacılık, IoT, meteoroloji, lojistik ve diğer kurumsal pazarlardaki birçok küresel ihtiyacı inovatif teknolojiler barındıran çözümler sağlayacaktır.

Fergani’nin üretttiği 100 kg sınıfındaki mikro uydular 500-600 km irtifa aralığında hizmet verecektir. Bu uydular haberleşme, coğrafi konumlandırma gibi çeşitli faydalı yüklere sahip olacaktır. Ku, Ka, S, L bandlarında haberleşme sağlayabilecek olan bu uydular küresel kapsama ağına sahip olacaktır.

Aynı zamanda takım uyduların yörünge hareketlerinin izlenmesi, yönetilmesi, uydu haberleşmesinin gerçekleştirilmesi  gibi operasyonlar  için gereken yer segmenti kurulacaktır.