Yörünge Transfer Aracı

Yeni Uzay yaklaşımı ve fırlatma maliyetlerinin düşmesi neticesinde Uzayda sayıları hızlıca artan uyduların yörüngeler arası transfer ettirilmesi ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır.

Fırlatma sistemleri tonlarca yükü önceden belirlenmiş yörüngelere çıkarmaktadır. YTA çözümünün olmadığı durumda, uydu işletmecisinin uydusunu göndermek istediği yörünge ile fırlatma sistemlerinin yörünge planı çoğu zaman birbiri ile uyum sağlamamaktadır. Bu durumda uydu işletmecisi ya kendi talep ettiği yörüngeye uygun fırlatma planını bekleyecek ya da fırlatma şirketi ile anlaşarak bütün maliyeti kendisinin üstlendiği bir fırlatma gerçekleştirecektir. Her durumda şirket ya ciddi bir zaman kaybı ya da yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalacaktır.

Fergani’nin uydu işletmecilerine sunacak olduğu YTA çözümü ile beraber işletmeci gideceği yörünge fark etmeksizin planladığı tarihe uygun olan herhangi bir fırlatma programına ikincil yük olarak  dahil olacak, uzaya ulaştıktan sonra, kendi hedef yörüngesine YTA ile erişecektir.

Fergani’nin sunacak olduğu lojistik uzay operasyonları sayesinde, uydu işletmecisi rekabet şartlarının son derece zor olduğu uzay endüstrisinde kendisine ciddi bir avantaj sağlayacaktır.

Fergani’nin sunduğu YTA sistemi uzay içinde hareket imkanı sağladığından dolayı uydunun operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde  arttıracaktır.

Kısaca Fergani’nin maliyet etkin YTA uygulamaları bir uydunun uzaydaki ticari ömrünün en başından en sonuna kadar ihtiyaç duyacağı bütün manevralarında rol alabilecek  ve uydunun verimliliğini arttıran  inovatif ve özgün yüksek teknoloji içeren bir çözümdür.